Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-07-08

BTD Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 2

CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức(BTD)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

8%

+800 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 8% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 800 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu BTD. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 8%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 800 đ = 177,600 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác