Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-06-17

SKN Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa(SKN)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

3.46%

+346 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 3.46% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 346 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu SKN. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 3.46%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 346 đ = 76,812 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác