Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2024-02-19

USD Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng(USD)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

10.4%

+1,040 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 10.4% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,040 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu USD. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 10.4%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,040đ = 230,880đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác