Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2024-01-15

DPH Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Dược phẩm Hải Phòng(DPH)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

17%

+1,700 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 17% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,700 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu DPH. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 17%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,700đ = 377,400đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác