Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-12-04

NEM Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc(NEM)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

1.35%

+135 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 1.35% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 135 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu NEM. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 1.35%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 135đ = 29,970đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác