Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-10-30

CLW Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 2

CTCP Cấp nước Chợ Lớn(CLW)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

4.2%

+420 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 4.2% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 420 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu CLW. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4.2%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 420đ = 93,240đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác