Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-08-21

VSN Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản(VSN)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

5.5%

+550 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 5.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 550 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VSN. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 5.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 550đ = 122,100đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác