Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-08-21

BLN Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh(BLN)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

2.4%

+240 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 2.4% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 240 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu BLN. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 2.4%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 240đ = 53,280đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác