Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-07-31

IFS Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Thực phẩm Quốc tế(IFS)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

17.8%

+1,780 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 17.8% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,780 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu IFS. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 17.8%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,780đ = 395,160đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác