Cổ phiếu:881+Cổ tức TB:1,374 đ/cp
2023-07-24

DDH Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng(DDH)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

0.5%

+50 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 0.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 50 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu DDH. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 0.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 50đ = 11,100đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác