Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-07-24

POT Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Thiết bị Bưu điện(POT)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

6.15%

+615 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 6.15% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 615 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu POT. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 6.15%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 615đ = 136,530đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác