Cổ phiếu:881+Cổ tức TB:1,374 đ/cp
2023-07-03

BRC Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Cao su Bến Thành(BRC)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

12.5%

+1,250 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 12.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,250 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu BRC. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 12.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,250đ = 277,500đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác