Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2024-07-15

BIO Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang(BIO)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

6.5%

+650 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 6.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 650 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu BIO. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 6.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 650 đ = 144,300 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác