Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2024-07-08

NCT Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 2

Cổ tức cổ phiếu NCTCTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài(NCT)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

50%

+5,000 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 50% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 5,000 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu NCT. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 50%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 5,000 đ = 1,110,000 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác