Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-04-15

CPH Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng(CPH)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

18.48%

+1,848 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 18.48% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,848 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu CPH. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 18.48%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,848đ = 410,256đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác