Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2024-03-18

VET Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 2

CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco(VET)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

0.4%

+40 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 0.4% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 40 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu VET. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 0.4%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 40đ = 8,880đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác