Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2024-03-18

WCS Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu WCSCTCP Bến xe Miền Tây(WCS)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

144%

+14,400 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 144% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 14,400 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu WCS. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 144%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 14,400đ = 3,196,800đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác