Cổ phiếu:881+Cổ tức TB:1,374 đ/cp
2023-12-11

MPC Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú(MPC)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

4.11%

+411 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 4.11% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 411 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu MPC. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4.11%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 411đ = 91,242đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác