Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-11-06

PRE Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần 1

Cổ tức cổ phiếu PRETổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI(PRE)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

11.5%

+1,150 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 11.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,150 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu PRE. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 11.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,150đ = 255,300đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác