Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-10-23

TQN Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Cổ tức cổ phiếu TQNCTCP Thông Quảng Ninh(TQN)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

46.2%

+4,620 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 46.2% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 4,620 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu TQN. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 46.2%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 4,620đ = 1,025,640đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác