Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-09-18

DC1 Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1(DC1)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

5%

+500 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu DC1. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 500đ = 111,000đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác