Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-09-11

USD Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 lần 1

CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng(USD)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

4.35%

+434 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 4.35% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 435 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu USD. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4.35%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 435đ = 96,570đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác