Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-09-04

ILB Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Cổ tức cổ phiếu ILBCTCP ICD Tân Cảng - Long Bình(ILB)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

19.9%

+1,989 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 19.9% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,990 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu ILB. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 19.9%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,990đ = 441,780đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác