Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-08-28

HDW Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương(HDW)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

7.8%

+780 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 7.8% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 780 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu HDW. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 7.8%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 780đ = 173,160đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác