Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-08-28

CX8 Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8(CX8)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

1.5%

+150 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 1.5% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 150 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu CX8. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 1.5%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 150đ = 33,300đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác