Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp
2023-08-14

FT1 Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

Cổ tức cổ phiếu FT1CTCP Phụ tùng Máy số 1(FT1)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

40%

+4,000 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 40% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 4,000 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu FT1. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 40%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 4,000đ = 888,000đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác