Cổ phiếu:895+Cổ tức TB:1,349 đ/cp
2023-08-07

CAB Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam(CAB)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

10.1%

+1,010 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 10.1% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 1,010 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu CAB. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 10.1%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 1,010đ = 224,220đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác