Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp
2023-06-26

HND Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lần 1

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng(HND)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

4.85%

+484 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 4.85% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 485 đồng.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu HND. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4.85%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 485đ = 107,670đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác