Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp
2022-07-18

NCT Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 lần 2

Cổ tức cổ phiếu NCTCTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài(NCT)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

63%

+6,300 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 63% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 6,300 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu NCT. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 63%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 6,300 đ = 1,398,600 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác