Cổ phiếu:941+Cổ tức TB:1,276 đ/cp
2007-01-08

ACB Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2006 lần 1

Cổ tức cổ phiếu ACBNgân hàng TMCP Á Châu(ACB)

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền

  2. Ngày đăng ký cuối cùng

  3. Ngày thực hiện

2%

+200 đ/CP

- Tỷ lệ thực hiện: 2% / cổ phiếu.

- Giải thích: 1 cổ phiếu nhận được 200 đồng .

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phiếu ACB. Theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 2%, khi đó số tiền cổ đông A sẽ nhận được là 222 x 200 đ = 44,400 đ (chưa trừ thuế, phí).

Các sự kiện khác