Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa

Bien Hoa Building Materials Production and Construction JSC

Nhóm CPTài Nguyên
Số lượng CP

--

Thêm VLB vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức VLB

Cổ tức VLB

NămNgày
Giá trị
202427/5+900 đ/CP
9/1+1,000 đ/CP

Giới thiệu CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa

Ngày 03/12/1983: Xí nghiệp khai thác Đất Biên Hòa được thành lập. Ngày 29/06/2006, sáp nhập Công ty TNHH MTV Khai thác đá Đồng Nai vào Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa theo quyết định số 138/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai. Ngày 22/09/2016, giao dịch trên thị trường UPCOM.