Cổ phiếu:938+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

Cổ tức THT

NămNgày
Giá trị
202427/5+1,000 đ/CP
20235/6+700 đ/CP

Giới thiệu CTCP Than Hà Tu - Vinacomin

CTCP Than Hà Tu - Vinacomin là đơn vị thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và thu gom than cứng tại phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Công ty thực hiện dây chuyền công nghệ khai thác lộ thiên, được tổ chức quản lý tập trung trong phạm vi khoáng sản được giao, quản lý khai thác và sử dụng các nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng công ty giao.