Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức NHC

NămNgàyGiá trị
20237/6+900 đ/CP

Giới thiệu CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (NHC), tiền thân là Nhà máy Gạch ngói Nhị Hiệp, được thành lập vào năm 1952. Năm 2001, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động hoạt động duới dạng là Công ty Cổ phần. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là Sản xuất Gạch ngói đất sét nung và gia công chế biến đá xây dựng các loại mang thiệu hiệu Nhị hiệp.