Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức SD5

NămNgàyGiá trị
20245/3+600 đ/CP
20238/2+350 đ/CP
8/2+400 đ/CP

Giới thiệu CTCP Sông Đà 5

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5), tiền thân là Công ty Xây dựng Thuỷ điện Vĩnh Sơn được thành lập năm 1990. Năm 2004, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là Công ty Cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là 22 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 259 tỷ đồng. Hoạt động chính của công ty là xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện và giao thông. Công ty là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp