Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức PGI

NămNgàyGiá trị
202423/2+1,000 đ/CP

Giới thiệu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) có tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO được thành lập vào năm 1995. Tổng Công ty hiện đang triển khai và cung cấp trên 80 sản phẩm bảo hiểm trên toàn quốc, trong đó sản phẩm bảo hiểm đóng góp chủ yếu trong tổng phí bảo hiểm gốc của Công ty bao gồm: Bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm xây dựng lắp đặt công trình và bảo hiểm tài sản hỏa hoạn.