Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp

Cổ tức MST

NămNgàyGiá trị
202319/7+10 CP/100 CP

Giới thiệu CTCP Đầu tư MST

Công ty Cổ phần Đầu tư MST được thành lập ngày 18/06/2009 với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Năm 2016, cổ phiếu công ty giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.