Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Viet Nam Machinery Installation Corporation - JSC

Số lượng CP

79,726,104

Thêm LLM vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức LLM

Cổ tức LLM

NămNgày
Giá trị
202324/11+100 đ/CP

Giới thiệu Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP (LILAMA) trước đây là doanh nghiệp do bộ xây dựng sở hữu 100% vốn điều lệ; là một doanh nghiệp được thành lập từ năm 1960. Năm 2016, chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ 797,261,040,000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100106313 thay đổi lần 2 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.