Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp
Cổ tức Cổ phiếu dvp

dvp

HoSE

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Dinh Vu Port Investment and Development JSC

Nhóm cổ phiếuVận tải và kho bãi
Thêm DVP vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức DVP

Cổ tức DVP

NămNgàyGiá trị
202318/12+2,500 đ/CP
28/6+5,000 đ/CP

Giới thiệu CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) được thành lập năm 2002 theo quyết định của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam. Vốn điều lệ khi thành lập Công ty là 100 tỷ đồng, do các cổ đông sáng lập gồm: Cảng Hải Phòng chiếm 51% cùng một số pháp nhân khác và cán bộ công nhân viên Cảng Hải phòng. Hoạt động chủ yếu của DVP là khai thác cảng biển và xếp dỡ hàng hóa; kinh doanh vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng