Cổ phiếu:909+Cổ tức TB:1,306 đ/cp

Cổ tức BCC

NămNgàyGiá trị
202330/8+500 đ/CP

Giới thiệu CTCP Xi măng Bỉm Sơn

CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC) được thành lập trong giai đoạn 1975 - 1980, tiền thân là Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn. BCC là công ty con của Tập đoàn Xi măng Quốc gia Việt Nam (VICEM). Công ty sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh xi măng, clinker và các vật liệu xây dựng khác (bê tông trộn sẵn, mô-đun bê tông đúc sẵn).