Cổ phiếu:940+Cổ tức TB:1,280 đ/cp

Toàn cảnh cổ tức cổ phiếu năm 2024

Số lượng sự kiện

561
480

Tiền mặt

56

Cổ phiếu

16

Thưởng CP

9

Thêm CP

Cổ tức tiền mặt

1,280 đ

Cổ tức trung bình trên mỗi cổ phiếu

wcs16,000 đ
15,000 đvnx
8,500 đidp
7,000 đtds
6,100 đbmp

Cổ tức cổ phiếu

12.14%

Tỷ lệ trung bình trên mỗi cổ phiếu

cap50%
42%mqn
25%dnc
25%dbd
20%asm

Phát hành thêm CP

60.35%

Tỷ lệ trung bình CP phát hành thêm

ytc210%
100%crc
50%hcm
50%ijc
35%bvl

Thưởng cổ phiếu

47.43%

Tỷ lệ thưởng cổ phiếu trung bình

csv150%
100%lix
100%tcb
100%lbm
70%vna