Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

vsh

HoSE

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company

Nhóm cổ phiếuNăng Lượng
Thêm VSH vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức VSH

Cổ tức VSH

NămNgàyGiá trị
202328/12+1,000 đ/CP
28/12+2,000 đ/CP
22/5+500 đ/CP
22/5+1,000 đ/CP
22/5+1,500 đ/CP

Giới thiệu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) có tiền thân là Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc Công ty Điện Lực III được thành lập vào năm 1994. VSH chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2005. Cổ phiếu VSH được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 2006