Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

Cổ tức VFC

NămNgày
Giá trị
20243/6+800 đ/CP
202328/8+1,500 đ/CP

Giới thiệu CTCP Vinafco

Thành lập ngày 16/12/1987 với tên gọi Công ty dịch vụ vận tải Trung ương. Năm 2006, Công ty Cổ phần Vinafco trở thành công ty đại chúng bằng việc niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Vận tải hàng hóa bằng đường biển, đường sông, ôtô trong và ngoài nước; Dịch vụ vận tải đa phương thức trong nước và quốc tế;