Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức VBC

NămNgàyGiá trị
202424/5+1,800 đ/CP
202325/5+1,800 đ/CP

Giới thiệu CTCP Nhựa - Bao bì Vinh

Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh được thành lập tháng 11/1996 với tên gọi là Xí nghiệp Nhựa, bao bì Vinh thuộc Tổng công ty hợp tác kinh tế - Quân khu 4 - Bộ Quốc phòng. Năm 2002, xí nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu và thực hiện cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty đã mở rộng quy mô sản xuất từ một nhà máy ban đầu, hiện nay đã đưa vào vận hành thêm hai nhà máy