Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

tta

HoSE

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Truong Thanh Development and Constrution Investment Joint Stock Company

Nhóm cổ phiếuNăng Lượng
Thêm TTA vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức TTA

Cổ tức TTA

NămNgàyGiá trị
202312/7+8 CP/100 CP

Giới thiệu CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành được thành lập vào năm 2008 là đơn vị chuyên nghiệp về đầu tư và xây dựng các công trình năng lượng như thuỷ điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Đến ngày 18/09/2021 công ty thực hiện giao dịch đầu tiên trên HOSE. Hiện nay, Công ty sở hữu 03 nhà máy đang phát điện thương mại, bao gồm: Nhà máy thuỷ điện Ngòi hút 2 với công suất 48MW