Cổ phiếu:935+Cổ tức TB:1,301 đ/cp

Cổ tức THW

NămNgày
Giá trị
202317/7+600 đ/CP

Giới thiệu CTCP Cấp nước Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thành lập năm 2005 trên cơ sở tách ra từ Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân. Kinh doanh chủ yếu dựa trên quản lý, phát triển hệ thống cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất. Bên cạnh đó, còn thực hiện tư vấn, thiết kế xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp. Xây dựng công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.