Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức SZL

NămNgàyGiá trị
202316/11+1 CP/2 CP
27/10+1,200 đ/CP
31/5+3,000 đ/CP

Giới thiệu CTCP Sonadezi Long Thành

Ngày 18/08/2003, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành được thành lập với mức vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. Năm 2009, cổ phiếu SZL niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Tháng 01/2020, Sonadezi Long Thành chính thức công bố hệ thống nhận dạng thương hiệu Sonadezi Long Thành. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực Đầu tư, phát triển và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.