Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức SZC

NămNgàyGiá trị
202424/4+1,000 đ/CP
20236/7+1 CP/5 CP

Giới thiệu CTCP Sonadezi Châu Đức

Ngày 26/06/2007, tiền thân là Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Sonadezi được thành lập. Năm 2018, niêm yết trên thị trường Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Đến năm 2019, giao dịch trên HOSE. Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức là một công ty nhỏ trong ngành bất động sản ở Việt Nam. Các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm Đầu tư và phát triển khu đô thị, khu công nghiệp