Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp
Cổ tức Cổ phiếu shp

shp

HoSE

CTCP Thủy điện Miền Nam

Southern Hydropower JSC

Nhóm cổ phiếuNăng Lượng
Thêm SHP vào danh mụcTheo dõi lịch sử cổ tức SHP

Cổ tức SHP

NămNgàyGiá trị
202411/3+1,000 đ/CP
202316/10+1,500 đ/CP
3/7+1,000 đ/CP
16/2+1,000 đ/CP

Giới thiệu CTCP Thủy điện Miền Nam

Năm 2004, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (trước là Công ty Điện lực 2) đã tiến hành thành lập CTCP Thủy điện Miền Nam với số vốn điều lệ ban đầu là 250 tỷ đồng. Năm 2014, cổ phiếu của công ty chuyển sang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực Đầu tư và xây dựng nhà máy thủy điện;