Cổ phiếu:880+Cổ tức TB:1,368 đ/cp

Cổ tức SBA

NămNgàyGiá trị
202316/6+1,800 đ/CP

Giới thiệu CTCP Sông Ba

Ngày 02/01/2003, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Sông Ba được thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng theo hợp đồng liên doanh giữa Công ty Điện tực 3 và Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam. Công ty sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng các công trình thủy điện có công suất đến 30 MW, đường dây và trạm biến áp điện