Cổ phiếu:884+Cổ tức TB:1,374 đ/cp

Cổ tức QNU

NămNgàyGiá trị
202423/5+386 đ/CP
202318/5+413 đ/CP

Giới thiệu CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam (QNU) có tiền thân là Công ty Môi trường Đô thị Tam Kỳ, được thành lập vào năm 1997. QNU chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2016. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. QNU thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam